كشاورزي و دامپروري

چهار صدوپنجاه نفرازدانش آموختگان رشته كشاورزی درخوزستان بكارگمارده شدند

معاون فنی واجرایی سازمان جهادكشاورزی خوزستان اعلام كرد‏:‏ازابتدای امسال تاكنون ‏450 ‏نفرازدانش آموختگان رشته كشاورزی دراین استان به عنوان ناظربه كارگمارده شدند‏.

15 آبان 1383 15:17

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟