ایجاد تحول نیازمند استفادە از نیروی جوان است

معاون رئیس قوە قضاییە و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور:
ایجاد تحول نیازمند استفادە از نیروی جوان است

ایسنا/کردستان معاون رئیس قوە قضاییە و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور با اشارە بە اینکە دورە ما دورە تحول است، گفت: برای ایجاد تحول باید از توانایی جوانان و نخبگان استفادە کرد.

حسن بابایی عصر امروز (۲۲ اردیبهشت) در نشست تخصصی با روسای واحدهای ثبتی استان کردستان با اشارە بە سالروز سفر مقام معظم رهبری بە استان اظهار کرد:سفر مقام معظم رهبری برکات زیادی بە همراە داشت و منشا خیر و برکت برای استان کردستان بود و این سفر سبب تغییر نگرش در کردستان شد.

وی عنوان کرد: می‌طلبد کە در حوزە صنعت و اشتغال جوانان اقدامات موثری انجام شود و زمینە اشتغال فارغ‌التحصیلان و جوانان ایجاد شود.

بابایی بیان کرد: در دورە تحول و تعالی قرار داریم، بە این معنی کە باید با برنامە و ایدە تازەای در مسیر  خدمت قدم گذاشت تا سازمان رشد پیدا کند.

وی با اشارە بە اینکە امروزە ما نیازمند تحول در حوزە ثبت هستیم، خاطرنشان کرد: برای ایجاد تحول باید از توانایی جوانان و نخبگان استفادە کرد.

بابایی بە لزوم ارتباط جوانان و نخبگان با مدیران تاکید کرد و گفت: اخلاق‌مداری را در اولویت قرار دهید و در این راستا پیشکسوتان باید در انتقال دانش خود بە جوانان کمک کنند.

وی در پایان یادآور شد: نحوە اخلاق و رفتار و منش در مراجعە با ارباب رجوع رکن اصلی کار ما است کە باید مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان،‌در ادامه این نشست گفت: سند تحول قضایی ماموریت‌های زیادی بە ما محول کردە و اقدامات ما باید در راستای این ماموریت‌ها باشد.

علی‌اکبر پیرمحمدی اظهار کرد: ادارە کل ثبت اسناد و املاک استان در سال ۱۳۱٤ آغاز بە کار کردە و دارای ۱۰ واحد ثبتی است.

وی عنوان کرد: خوشبختانە همە واحدهای ثبتی استان کردستان ملکی هستند و با مشکل ساختمان مواجە نیستند.

پیرمحمدی با اشارە بە اینکە یک چهارم نیروهای انسانی استان بلامتصدی هستند، اضافە کرد: در بحث تشکیلات نیروی انسانی ۱٨۹ پست متصدی و ۹٤ پست نیز بلامتصدی است.

وی واحد ثبتی سروآباد را یکی از مشکلات استان خواند و گفت: باوجود آنکە چارت آن در ادارە کل پیش‌بینی شدە است اما این ادارە فاقد ساختمان بودە و برای راە‌اندازی آن نیازمند نیروی انسانی است.


24 ارديبهشت 1401 11:51
چاپ | ارسال به ديگران

نشریه بازار کار

خبرنامه

لطفا جهت عضويت و يا لغو عضويت در خبرنامه الکترونيکی بازارکار، آدرس پست الکترونيک خود را وارد نماييد.

نظرسنجی

به نظرشما کدامیک از گروه رشته های تحصیلی شانس بیشتری برای یافتن فرصت شغلی دارند؟